08 40 80 99 77
info@kopparcronan.se
KOPPARCRONAN

Ett modernt
Fastighetsbolag

KopparCronan AB är ett förvaltnings- och fastighetsutvecklingsbolag som grundades 2006 av nuvarande VD Johan Nyberg. Vi är ett expansivt företag med verksamhet i Stockholm, Karlstad och Mälardalen. Fastighetsbeståndet består främst av kontor, industri, logistik och lager där flera fastigheter har utvecklats genom uppgradering eller konvertering till bostäder.

Johan Nyberg
VD / Ägare